Koningskind Kinderopvang Druten - Koningskind Kinderopvang

Koningskind Kinderopvang Druten

Koningskind Kinderopvang Druten

Sinds 1 juli jl. Is Koningskind Kinderopvang aan de Klepperheide 20 in Druten geopend.

Koningskind kinderopvang is al sinds 2007 een gevestigde naam in de kinderopvang met het hoofdkantoor in Apeldoorn en 7 kinderopvang locaties verspreid in Apeldoorn, Zoetermeer en nu ook Druten.

Groepen
De nieuwe locatie in Druten heeft een enthousiast, gemotiveerd team van 7 pedagogisch medewerksters waaronder 1 locatiehoofd. De indeling van de groepen is verdeeld in een baby-dreumes groep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Dit is uniek in de omgeving Druten. De kinderen leren veel van elkaar doordat ze in dezelfde leeftijd en ontwikkeling zitten. De inrichting van de ruimte en kwaliteit van het dag programma sluiten beter aan bij de leeftijden. Uit onderzoek (LKK – Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang) is gebleken dat de emotionele als de educatieve kwaliteit hoger is bij bovengenoemde horizontale groepen.

KNAPS

Daarnaast werken wij met de meervoudige intelligenties, die wij simpelweg de KNAPS noemen. Er zijn 8 verschillende knaps: Taal-, reken-, beweeg-, muziek-, samen-, zelf-, natuur- en beeldknap. Hier beschikt ieder kind over. Al heeft iedereen natuurlijke een voorkeur voor een of meerder knaps. Het ene kind leert door vragen te stellen en te lezen (taalknap), terwijl een ander kind verbanden wil zien en zoekt naar logica (rekenknap). Weer een ander leert door het nadoen (beweegknap).

Het team van pedagogisch medewerksters van Koningskind kinderopvang kijken naar hoe een kind knap is en proberen vanuit deze eigen talenten nieuwe vaardigheden aan te leren. Een kind dat heel natuurknap is en daardoor het liefst buiten dingen ontdekt, kan bezig zijn met rekenen door te zoeken naar 3 stokken en 2 stenen. Op deze manier kan ieder kind zich op zijn eigen wijze ontwikkelen.

Huiselijke inrichting

Ons kinderdagverblijf is huiselijk en rustig ingericht zodat de kinderen zelf kunnen bepalen welke knap zij willen ontwikkelen. Hiervoor zijn uitdagende zones ingericht waar de kinderen zelf hun spelmaterialen kunnen pakken. Ook begeleiden wij de kinderen in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo dekken wij gezamenlijk de tafel, ruimt ieder kind zijn eigen bord, bestek en glas op. Smeren zij zelf hun brood en snijden zelf hun fruit en groenten. Dit vergroot zichtbaar het zelfvertrouwen van de kinderen, wanneer ze trots zijn omdat ze zelf hun jas of schoenen hebben aangedaan bijvoorbeeld.

Bron: De Maas en Waler https://www.demaasenwaler.nl/reader/21657#p=18

DutchEnglishFrenchGermanPolishTurkish