Omgevingsfactoren


Binnen Koningskind kinderopvang, voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang, vinden wij het belangrijk dat:
- De omgeving van het kinderdagverblijf en de BSO zorgvuldig is gekozen.
- Er zones zijn neergezet waar kinderen met verschillende vaardigheden en mogelijkheden hun uitdaging kunnen vinden.
- De begeleid(st)ers gericht kijken naar de kinderen. Zij zullen specifieke materialen inzetten en de interactie stimuleren zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen.
- Koningskind heeft een huiselijke omgeving waar warmte en liefde wordt gegeven en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn.