Kinderdagverblijf

Wij geven je hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen, kun je contact opnemen met de hoofdbegeleid(st)er van de locatie.

52 weken contract
Wij zijn iedere werkdag geopend, de openingstijden verschillen per locatie. Voor de juiste openingstijden kun je kijken bij je vestiging in de buurt. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

48 weken contract
Wij zijn iedere werkdag geopend, de openingstijden verschillen per locatie. Voor de juiste openingstijden kun je kijken bij je vestiging in de buurt.
Je geeft bij de hoofdbegeleid(st)er uiterlijk 1 maand van tevoren aan, welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) je geen gebruik maakt van de kinderopvang. Dit zijn op jaarbasis 4 weken. Deze weken vallen in de schoolvakanties van je regio. De 48 weken zijn verrekend in de jaarprijs over 52 weken. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

Peuterochtendgroep

Wij geven je hieronder een verkorte samenvatting van onze peuterochtendgroep. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kun je contact opnemen met de hoofdbegeleid(st)er van de locatie.

Peuterochtendgroep
Wij zijn 3,75 uur per werkdag open van 08.15 uur tot 12.00 uur open. We zijn 5 dagen per week open gedurende de openingsdagen van de scholen (40 weken op jaarbasis).


Verlengde peuterochtendgroep
De openingstijden zijn aansluitend op de samenwerkende school (40 weken op jaarbasis, het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar open).

Buitenschoolse opvang

Wij geven je hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kun je contact opnemen met de hoofdbegeleid(st)er van de locatie.

52 weken contract
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar. Deze dagen zijn wij 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn wij in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus contract

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken contract
Dit contract is opgebouwd uit 40 weken die volledige aansluiten op de schooltijden tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

VSO (voorschoolse opvang) contract
Voor de VSO geldt altijd 40 weken per jaar. Openingstijden van 7.30 uur tot 8.30 uur. Kinderen worden onder begeleiding van en naar school gebracht.