Adaptief klimaat


Er zijn verschillende manieren van begeleiden; ieder kind leert immers op zijn eigen manier. Hieronder staan een aantal manieren waarop begeleiding gestalte kan krijgen.

Ontwikkeld


Het kind speelt binnen een speelsituatie zoals een kring of een watertafel. Het kind reageert op voorstellen van de begeleid(st)er en stelt zelf (als dat het kan) ook vragen in de vorm van woord of gebaar. De begeleid(st)er biedt spellen aan waar binnen het kind zich kan ontwikkelen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een methode.

Sturend


Het kind voert de aangeboden activiteiten uit en doet eraan mee. Centraal staat het werken aan het actief denkende en handelende kind. We begeleiden het kind met methodisch aanbod in de vorm van het toepassen van orthodidactische en orthopedagogische technieken.

Zelfontdekkend


Het kind experimenteert en manipuleert met materialen en wordt aangezet vragen te bedenken en probeert deze zoveel mogelijk zelf te beantwoorden. De begeleid(st)er biedt spellen aan waar binnen het kind in de gelegenheid wordt gesteld daadwerkelijk zelf te ontdekken.

Kindvolgend


Het kind kiest en doet wat het graag wil, waar het zin in heeft, waar het aan toe is en vooral waar het zelf om vraagt binnen regels. Bij het zelfontdekkende klimaat is er nog sprake van een van tevoren doordachte situatie, maar bij het kindvolgend klimaat staan inspanning naar keuze, spelen naar keuze, vrijheid en acceptatie centraal. Koningskind kinderopvang observeert het kind en kijkt waar de behoefte van het kind ligt als het om begeleiding gaat. We beogen begeleiding op maat, afgestemd op het kind. Deze manier van begeleiden wordt ook wel adaptief genoemd.