Algemeen


Kinderopvang is een zaak van ouders, werkgevers en overheid. De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt van deze wet is dat de kinderopvangbranche transparant is en dat de ouder(s)/verzorger(s) de keuze maakt voor een organisatie die het beste bij ze past. De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de kinderopvangorganisaties.

Kwaliteit


Kinderopvang is een zelf regulerende bedrijfstak met uniforme regels die voortkomen uit verschillende raakvlakken die betrekking hebben op kinderopvang. De regels worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: CAO’s, bouwbesluiten, algemene Arbo-normen, richtlijnen en regels t.a.v. hygiëne e.d. De taak van de GGD is het controleren op de landelijk gelijk geldende regels.
Daarnaast staan kinderdagverblijven landelijk geregistreerd in een databank. De geregistreerde kinderdagverblijven voldoen aan de minimale gestelde landelijke eisen voor de kinderopvang. De regering gaat ervan uit dat door de zelfregulerende werking de kwaliteit ten aanzien van de opvang zal verbeteren.