Kwaliteit


De naam Koningskind zegt het al: de ontwikkelingslijn van het kind is onze focus. Wij zorgen voor een rijke mogelijkheid tot ontwikkeling.

Inrichting


De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleid(st)ers leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken wij om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Natuurlijk kan het kind zich ook uitleven, bijvoorbeeld met zand. Voor het bouwen van zandkastelen gebruiken we constructie-zand en bij een gat graven gebruik je speelzand. Alle materialen kunnen specifiek per kind ingezet worden.

Meer ruimte


Koningskind kinderopvang gaat uit van meer ruimte voor alle kinderen. De ouder zal ervaren dat er meer oppervlakte per kind gebruikt wordt dan het minimale vereiste. Koningskind kinderopvang zorgt voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt bepaalde activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. De begeleid(st)er anticipeert of stimuleert door het bieden van individuele lessen. Echter kinderen kunnen elkaar ook vinden in een gezamenlijke belangstelling en samenwerken.

De zelfstandigheid van kinderen


Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen alles onderzoeken. De betrokkenheid van kinderen wordt verhoogd als ze zelf keuzes mogen maken. Wij maken in ons kinderdagverblijf en op de BSO daarom gebruik van kiesborden. Hierop kunnen kinderen zelf aangeven wat voor activiteit ze willen gaan doen en de begeleid(st)ers kunnen zien wat het kind kiest. Door goede interpretatie van deze observatie zetten wij op de juiste wijze materialen en begeleiding in. Wij streven ernaar, door met het geven van vertrouwen en het begeleiden bij het bedenken van oplossingen, het kind zijn/haar zelfstandig te vergroten.

Doorgaande lijn


Doordat de pedagogische uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de begeleid(st)ers van de BSO en kinderdagverblijf dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van kinderdagverblijf naar school en van school naar BSO. Bovendien bevindt het kind zich in de zelfde vertrouwde omgeving.