Pedagogisch uitgangspunt


Binnen onze visie maken we gebruik van de adaptieve ontwikkelingslijnen van de omliggende school. Ieder mens ontwikkelt zich. Onze visie benadert de wijze waarop kinderen tot ontwikkeling komen. Ieder kind maakt tijdens de ontwikkeling gebruik van o.a. intelligenties en vaardigheden die ingezet worden om te spelen en te leren. Er zijn 8 verschillende intelligentie vermogens, namelijk: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, tactiel-motorisch, muzikaal, naturalistisch-ecologisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk.

De omgeving van ons kinderdagverblijf, peuterochtendgroep en onze buitenschoolse opvang, zijn afgestemd op deze vermogens van de kinderen en gerelateerd aan hun leeftijd. Werken vanuit de optiek van meervoudige intelligenties betekent dat de begeleid(st)ers een “gereedschapskist” aan didactische kennis en kunde vullen om het kind te laten ontwikkelen/leren. Op deze manier spelen we in op de verschillende wijzen waarop kinderen zich ontwikkelen. Kinderen kunnen door deze vorm van begeleiding, op geheel eigen wijze de verschillende vaardigheden ontwikkelen.