Groepsopbouw

Koningskind kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en de voor– en naschoolse opvang. Wij hebben verschillende vestigingen in Apeldoorn, Druten en Zoetermeer. We zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.


Kinderdagverblijf - Koningskind Kinderopvang

Het kinderdagverblijf van Koningskind kinderopvang richt zich op kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Wij hanteren een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdsfase, waardoor de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Ons kinderdagverblijf heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie.


Peuterochtendgroep - Koningskind Kinderopvang

Koningskind kinderopvang biedt elke doordeweekse dag een peuterochtendgroep aan voor alle peuters. De peuterochtendgroep is onderdeel van verschillende Koningskind kinderopvang vestigingen. Wij heten uw kind (vanaf 2 jaar) van harte welkom om te komen ontwikkelen en ontdekken in een rustige en huiselijk omgeving. Wij werken vanuit de Koningskind gedachte, waarbij het belangrijk is dat ieder kind in een voorbereide omgeving zelf zijn activiteiten kiest en begeleid wordt tot zelf doen! Het materiaal wordt zo aangeboden dat het kind hiermee zelfstandig aan de slag kan op een zelf gekozen moment.

De peuterochtendgroep valt onder de kinderopvang en biedt daardoor de mogelijkheid tot teruggave kosten kinderopvang bij de Belastingdienst.


Buitenschoolse opvang - Koningskind Kinderopvang

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. De kinderen kunnen door zelf keuzes te maken (kiesbord ) invulling geven aan hun BSO. De BSO omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. De bestaande omgeving willen wij verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma.


Voorschoolse opvang - Koningskind Kinderopvang

Voorschoolse opvang (VSO) is van 7.30 tot 8.30 uur. Op deze manier kunnen ouders rustig op tijd vertrekken naar hun werk. Bent u geïnteresseerd in de VSO, dan kunt u zich aanmelden door middel van ons aanmeldingsformulier.