Locatie Druten


Op onze locatie Druten hebben wij zogenoemde horizontale groepen: een baby/dreumes groep (0-2 jaar) en peutergroep (2-4 jaar). Dit is uniek hier in de omgeving. Het plaatsen van kinderen in dezelfde leeftijdscategorie heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van je kind. Zij zien en leren van elkaar. En kunnen hierdoor snel handelingen eigen maken. Ook helpen de kinderen elkaar met bijvoorbeeld puzzelen en en de jas aantrekken.

De begeleid(st)ers zijn naast kundig en goed opgeleid, een enthousiast en hecht team. Zij blijven zich graag ontwikkelen om goed te kunnen zorgen voor je kind. Ze observeren de kinderen en kijken hierbij naar de behoefte van je kind. Wij werken met zones waarbij uw kind zijn eigen interesses kan ontwikkelen doordat hij of zij zelf zijn spelmateriaal kan pakken. Dit gebeurt in een stijlvolle, rustige en huiselijke omgeving met een prettige positieve sfeer.

Wij stimuleren de zelfstandigheid van ieder kind door hen te betrekken in de dagelijkse taken, zoals mee helpen met tafel dekken en afruimen. Zelf brood smeren en drinken inschenken. Zelf fruit snijden, uiteraard gebeurt dit onder goede begeleiding en wordt geholpen waar nodig. Wij merken dat de kinderen zich hierdoor positief ontwikkelen in hun eigen kunnen en vaardigheden. De kinderen voelen zich zichtbaar trots wanneer hun iets zelfstandig lukt.

We beschikken over een mooie royale buitentuin. Deze ligt aan de achterkant van het pand en is niet zichtbaar vanaf de weg. Hier kunnen de kinderen klimmen, schommelen, fietsen, stoepkrijten en tuinieren in onze moestuin.

Fotoalbum


Ons Team

Top


Tarief

Top

Sidebar Locaties

Tarief vanaf 01-01-2024

kinderdagverblijf

52 weken 11 uur € 10,06
48 weken 11 uur € 10,67

* deze prijzen zijn inclusief korting

Producten


52 weken contract
- Minimale afname: 11 uur per dag en 52 weken per jaar
- We zijn iedere werkdag open van 07.00 uur tot 18.00 uur
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs
- We hanteren een vast maandbedrag
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd

48 weken contract
- Minimale afname: 11 uur per dag en 52 weken per jaar
- We zijn iedere werkdag open van 07.00 uur tot 18.00 uur
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs
- We hanteren een vast maandbedrag
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd
- Je geeft bij de hoofdbegeleid(st)er uiterlijk 1 maand van tevoren aan, welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) je geen gebruik maakt van de kinderopvang. Dit zijn op jaarbasis 4 weken. Deze weken vallen in de schoolvakanties van je regio. De 48 weken zijn verrekend in de jaarprijs over 52 weken. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd. Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Landelijk register KDV Koningskind Druten