Ontwikkelingslijnen


Koningskind kinderopvang heeft bij het vormgeven van de pedagogische uitgangspunten, de leerlijnen van de school als leidraad gehanteerd. Hiermee beogen wij een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 13 jaar te bewerkstelligen.

Doordat de pedagogische uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de begeleid(st)ers van de BSO en kinderdagverblijf dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van kinderdagverblijf naar school en van school naar BSO. Bovendien bevindt het kind zich in de zelfde vertrouwde omgeving.