Engels


Van het leren van een vreemde taal wordt vaak opgemerkt dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. De oren van het heel jonge kind staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal. Juist die fase leent zich heel goed voor een speelse kennismaking met taal. Mede hierom en ook in het kader van de meervoudige intelligenties (taalknap), biedt Koningskind de Engels taal op spelenderwijs aan op het kinderdagverblijf.  

 

Wij bieden dit o.a. aan tijdens de kring, maar ook bijvoorbeeld tijdens de eet- en drinkmomenten. Er wordt bijvoorbeeld geteld in het Engels, de kleuren worden benoemd, lichaamsdelen komen aan de orde en het eten en drinken wordt vertaald naar het Engels.   

 

Er staat een mand op de locatie waarin Engelse boekjes en spelletjes zitten. Deze wordt door de week heen gepakt en aangeboden aan de kinderen. Uiteraard bieden er zich spontane momenten aan om de Engelse taal aan te bieden, bijvoorbeeld tijdens het spelen met de boerderijdieren.   

 

Voor de BSO hebben wij bewust gekozen om dit niet in het weekprogramma op te nemen. Wij hebben gemerkt dat de kinderen hier weinig interesse in hebben, omdat het voor de kinderen schoolgebeuren is. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels aangeboden op de basisscholen. Mocht er behoefte zijn vanuit de kinderen, dan kunnen de begeleid(st)ers de mand met de Engelse materialen pakken en aanbieden aan de kinderen die hier interesse in hebben.