Locatie Apeldoorn centrum

Koningskind kinderopvang Centrum Apeldoorn bestaat uit een kinderdagverblijf en biedt voor- en naschoolse opvang aan, zgn. buitenschoolse opvang (BSO).

Wij bieden een omgeving waarin kinderen ieder op zijn/haar eigen wijze kan ontwikkelen. We zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving namelijk thuis. Onze begeleid(st)ers kijken gericht naar de kinderen en zetten specifieke materialen in en stimuleren de interactie zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. Op het kinderdagverblijf bieden wij plaats voor 33 kinderen. Binnen de buitenschoolse opvang hebben wij plaats voor 40 kinderen.

Ieder kind maakt tijdens de ontwikkeling gebruik van o.a. intelligenties en vaardigheden die ingezet worden om te spelen en te leren. Bij Koningskind noemen we dit de 8 knaps (taal-, reken-, beweeg-, muziek-, samen-, zelf-, natuur- en beeldknap). Elk kind krijgt de kans zich te ontwikkelen op een manier die het beste aansluit bij zijn/haar persoonlijke individuele belevingswereld. Onze ruimtes zijn hier weloverwogen en stijlvol op ingericht.

Wij spreken van zones. De begeleid(st)ers leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat.

Onze centrale ligging in hartje Apeldoorn, tussen het centrum, het Oranje Park, Orpheus en De Grote Kerk in, ligt Koningskind kinderopvang locatie Centrum. Midden in het bruisende leven van Apeldoorn, maar toch de rust ervaren op onze mooie locatie. We beschikken namelijk over een prachtige tuin voor de kinderen van Koningskind zich heerlijk kunnen uitleven. Deze ruime tuin van meer dan 500 m2 is ingericht op de kinderen van het kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang heeft een eigen tuin. Deze is meer gericht op de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Kenmerken Koningskind Centrum:
- Knusse en huiselijke ruimtes
- Gericht op de 8 knaps
- Uitjes
- Verschillende parken in de omgeving
- Kinderopvang in de stad
- Wij kijken naar ieder kind als individu

Fotoalbum 

 

Ons Team

Wij hebben een warm, stabiel en liefdevol team. Wij houden van gezelligheid en staan voor elkaar klaar. Ons doel is om samen iedere dag de kinderen weer een veilige, warme omgeving aan te bieden, waarin elk kind zichzelf kan ontwikkelingen. Tarief

Sidebar Locaties

 

Tarief vanaf 01-01-2024

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

 
52 weken € 10,96 52 weken € 10,37
48 weken € 11,64 40 weken plus € 10,59
peuterochtendgroep (40 weken) € 10,96 40 weken € 11,42
het oudste derde kind krijgt 5% korting   52 weken (daltarief wo + vr) € 9,85
    40 plus wkn (daltarief) wo + vr € 10,06
    40 wkn (daltarief) wo + vr € 10,85


* : In overleg kan er op deze locatie ook voorschoolse opvang geboden worden.

Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding. De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet.

De buitenschoolse opvang prijzen zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uurtarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten


52 weken contract kinderdagverblijf
- We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs
- We hanteren een vast maandbedrag
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd

48 weken contract kinderdagverblijf
- We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs
- We hanteren een vast maandbedrag
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd
- Je geeft bij de hoofdbegeleid(st)er uiterlijk 1 maand van tevoren aan, welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) je geen gebruik maakt van de kinderopvang. Dit zijn op jaarbasis 4 weken. Deze weken vallen in de schoolvakanties van je regio. De 48 weken zijn verrekend in de jaarprijs over 52 weken. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd. Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind-leidster ratio

52 weken contract buitenschoolse opvang
- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht
- We hanteren een vast maandbedrag

40 plus weken contract buitenschoolse opvang
- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor je kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht
- Bij deze contractvorm neem je in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neem je een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover je beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat je afneemt. Voorbeeld: je kind zit op maandag middag op de BSO (3.5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,5 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die je tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,5 uur) hou je over en kun je vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag

40 weken contract buitenschoolse opvang
- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor je kind geopend. Als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. Deze uren worden separaat in rekening gebracht
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht
- We hanteren een vast maandbedrag

 

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Landelijk register KDV Koningskind Apeldoorn Centrum
Landelijk register BSO Koningskind Apeldoorn Centrum

Samenwerkingen

Koningskind kinderopvang Centrum werkt met verschillende scholen en andere organisaties samen in de omgeving.
Kws
Heuvellaanschool
Hertog van Gelre