Ik ben "knap"


Koningskind werkt met de meervoudige intelligenties en wij noemen dat simpelweg ‘de knaps’. Er zijn 8 verschillende knaps (taal-, reken-, beweeg-, muziek-, samen-, zelf-, natuur- en beeldknap) waarover ieder kind beschikt. Uiteraard heb je wel voorkeur voor een bepaalde knap. Het ene kind leert door vragen te stellen en te lezen (taalknap), terwijl een ander kind een verband wil zien en zoekt naar logica (rekenknap). Bij Koningskind kijken de begeleidsters hoe een kind knap is en proberen we ieder kind vanuit zijn of haar talenten nieuwe vaardigheden aan te leren. Een kind dat heel natuurknap is en het liefst buiten aan het ontdekken is, kan bezig zijn met rekenen door te zoeken naar 3 stokken en 2 stenen. Op deze manier kan ieder kind zich op eigen wijzen ontwikkelen. Bent u benieuwd hoe dit in de praktijk er uit ziet? Mail naar info@koningskind.nl voor meer informatie of een rondleiding op locatie.

Taal knap


Het kind gebruikt vooral taal als middel om de wereld te begrijpen. Het gaat hier om kinderen die altijd om uitleg vragen, die altijd alles willen horen en zelf onder woorden willen brengen of die alles lezen wat los en vast zit. Het kind kan makkelijk ideeën op papier zetten. Het vindt het leuk om woorden te leren en is graag met taal bezig. Deze kinderen worden gestimuleerd door boeken, verhalen, kruiswoord-puzzels, kranten tijdschriften, kringgesprekken, toneelstuk of woordgrap etc. aan te bieden.

Reken knap


Dit zijn kinderen die eigenlijk altijd het naad van de kous willen weten en die je het beste heel geordend en systematisch kunt informeren zodat ze iets echt goed gaan begrijpen. Deze kinderen zijn veel bezig met cijfers, rekenen en tellen.

Beeld knap


Deze intelligentie kenmerkt zich doordat het kind zich de zaken ruimtelijk of in beelden moet kunnen voorstellen. Het kind moet het als het ware kunnen zien om te kunnen begrijpen wat je vraagt of wat je met iets bedoelt. Dat beeld kan worden opgeroepen met behulp van taal of met behulp van figuren en afbeeldingen. De kern waar het om draait, is op dat moment het beeld. Deze kinderen vinden het vaak leuk om creatief bezig te zijn, te puzzelen, blokkentorens te bouwen etc.

Muziek knap


Muzikale intelligentie heeft op zich niet zozeer iets te maken met goed zingen, maar met het aanvoelen en onderkennen van de onderliggende patronen als maat, ritme en herhaling. In muziek komt dat natuurlijk veel tot uiting. Maar in allerlei andere, dagelijkse bezigheden in de klas gaat het ook vaak om herhaling, om vaste ritmes, regelmaat van een handeling of oplossingspatroon. Als daar actief gebruik van wordt gemaakt, dan kan dat een eye-opener worden voor het begrijpend vermogen van het kind.

Natuur knap


Deze kinderen hebben de vaardigheid om grotere verbanden of samenhangen te kunnen zien. Veelal wordt dat gerelateerd aan de natuur. We spreken dan ook  van de “groene vingers.” Tegelijkertijd ontdekken we  in deze aanleg vaak een  sterke  neiging om te kunnen ordenen, om verbanden te zien en samenhang te  kunnen aanwijzen.

Zelf knap


Hierbij gaat het om de vaardigheid om na te kunnen denken over eigen handelen en zelfreflectie toe te passen, om daarvan te leren. Dit kind ziet snel wat een ander nodig heeft, denkt vaak na over  zichzelf, houdt ervan om alleen te werken, weet de eigen zwakheden en sterke punten en trekt  er graag alleen op uit.

Samen knap


Samen knap wil zeggen gericht op elkaar. Dit zijn vaardigheden te leren van en met elkaar. De reactie van de ander is van invloed op de eigen ontwikkeling. Dit kind kan het eigen gedrag makkelijk aanpassen aan andermans stemmingen, kan zich makkelijk verplaatsen in andermans standpunt, doet graag mee aan groepsbezigheden, heeft duidelijk profijt van samenwerken met anderen en is in de vrije tijd graag in gezelschap van anderen. Deze intelligentie wordt gestimuleerd door kringgesprekken, groepswerk, sociale interactie, sport, spel en het geven van groepsverantwoordelijkheid.

Beweeg knap


Een Beweeg knap kind is graag in beweging en sporten graag. Vaak reageert dit kind met trefzekere bewegingen en heeft het een sterk gevoel voor gebruik eigen lichaam. De fijne motoriek is goed ontwikkeld en dit kind sleutelt of knutselt graag. Leren gebeurt gemakkelijk door iets te doen of te spelen.

Koningskind biedt activiteiten en materialen aan die afgestemd zijn op al deze intelligenties / vaardigheden bij kinderen, en beoogt deze verder te ontwikkelen.
DutchEnglishFrenchGermanPolishTurkish