Hoe ziet een dag eruit op het kinderdagverblijf? - Koningskind Kinderopvang

Hoe ziet een dag eruit op het kinderdagverblijf?

Hoe ziet een dag eruit op het kinderdagverblijf?

Ook wel eens benieuwd hoe een dag er op het kinderdagverblijf eruit ziet? Hoe werkt dat met zoveel kinderen op een groep? Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen krijgen waar ze behoefte aan hebben?

Op elk kinderdagverblijf is een dagritme aanwezig. Dit geeft structuur en duidelijkheid voor zowel de kinderen als de begeleid(st)ers. Deze structuur wordt geboden door zoveel mogelijk een vaste dagindeling te bieden, waarbij spel- en rustmomenten elkaar afwisselen. De voorspelbaarheid van het steeds terugkerende dagritme vergroot het gevoel van veiligheid én het kind weet waar het aan toe is. De dagritmes van de groepen zijn aangepast aan de leeftijd. 

Dagritme baby’s

De verzorging van de baby’s is individueel. Zij hebben hun eigen ritme. Belangrijk hierbij is ook de informatie die ouders geven over eet-en slaapgewoontes van hun kind. Op deze manier kunnen de begeleid(st)ers zoveel mogelijk aansluiten op de thuissituatie.

Dagritme dreumesen

Het dagritme dat bij deze leeftijd hoort, kan verschillen. Het grootste verschil zit in het aantal keren dat een kind gaat slapen. De ene dreumes slaapt 2x op het kinderdagverblijf en de ander nog 1x. De hieronder beschreven tijden zijn een richtlijn voor de structuur van de dag. In de praktijk kunnen de tijden verschillen; het is vooral belangrijk om goed naar de kinderen te kijken. Wat heeft een kind nodig, waar is een kind mee bezig? Dit bepaalt de uiteindelijke dagindeling. 

Tijden: Activiteit:

07.00/07.30 – 09.00 uur

De kinderen worden gebracht en begroet door de begeleidsters. Zij kiezen een activiteit. Overdracht tussen begeleid(st)er en ouder vindt plaats. 

09.00 – 09.30 uur

Gezamenlijk opruimen en in de kring zitten om samen te zingen, voor te lezen uit een prentenboek, etc.

09.30 – 10.15 uur

Fruit eten en daarna luiers verschonen en/of naar het toilet. Kinderen helpen bij het dekken van de tafel, snijden zelf hun fruit en proberen zelf hun glas vol te schenken. 

10.15 – 11.15 uur

Buitenspel. Sommige kinderen gaan nu slapen.

11.15 – 11.30 uur

De kinderen gaan naar binnen, doen zelf hun schoenen uit en hangen hun jas op.

11.30 – 12.30 uur

Brood eten. Kinderen helpen mee met het dekken van de tafel en ze smeren zelf hun boterham. 

12.30 – 15.00 uur

De meeste kinderen gaan nu naar bed. Voor de kinderen die nu niet slapen, wordt een activiteit aangeboden.

15.00 – 15.45 uur

De kinderen komen uit bed, worden verschoond en aangekleed. Gezamenlijk drinkmoment met cracker. 

15.45 – 16.45 uur

Kinderen werken/spelen binnen of buiten. 

16.45 – 17.00 uur

Luiers verschonen en/of naar het toilet.   

17.00 – 18.00/18.30 uur

Gezamenlijk drinkmoment en kinderen worden opgehaald. Overdracht tussen begeleid(st)er en ouder.

 

Dagritme peuters 

Tijden: Activiteit:

07.00/7.30 – 09.00 uur

De kinderen worden gebracht en begroet door de begeleidsters. Overdracht tussen begeleid(st)er en ouder vindt plaats. 

09.15 – 09.45 uur

Kring/tafel gesprek en/of aanbieden van prentenboek, liedjes zingen, kleuren herkennen, Engels, etc. 

09.45 – 10.30 uur

Fruit eten en daarna toiletronde/verschonen. Kinderen helpen bij het dekken van de tafel, snijden zelf hun fruit en proberen zelf hun glas vol te schenken.

10.30 – 11.15 uur

Aanbieden activiteit, binnen of buiten.

11.15 – 11.30 uur

De kinderen gaan naar binnen, doen zelf hun schoenen uit en hangen hun jassen op.

11.30 – 12.30 uur

Brood eten. Kinderen helpen mee met het klaarmaken van de tafel en smeren zelf hun boterham. 

12.30 – 14.30 uur

Opruimen van de broodmaaltijd en klaarmaken van de bedden. Sommige kinderen gaan naar bed om te slapen op een stretcher op de groep. De kinderen die niet slapen, krijgen een activiteit aangeboden.  

14.30 – 15.15 uur

De kinderen komen uit bed. Gezamenlijk drinkmoment met cracker. 

15.15 – 16.45 uur

Aanbieden activiteit, binnen of buiten. 

16.45 – 17.00 uur

Toiletronde en/of verschonen.   

17.00 – 18.00/18.30 uur

Gezamenlijk drinkmoment en kinderen worden vanaf 17.00 uur opgehaald. Overdracht tussen begeleid(st)er en ouder.

 

DutchEnglishFrenchGermanPolishTurkish