Kinderdagverblijf Apeldoorn Sprengenpark - Koningskind Kinderopvang


Sidebar Locaties

Locatie Apeldoorn Sprengenpark


Onze begeleidsters kijken gericht naar de kinderen en zetten specifieke materialen in en stimuleren de interactie zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. Binnen ons kinderdagverblijf bieden wij plaats voor 53 kinderen. Op de buitenschoolse opvang kunnen wij 35 kinderen plaatsen.

Onze ruimtes zijn weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. Het kinderdagverblijf bestaat uit 300 m2, de peutergroep uit 140 m2 en de buitenschoolse opvang bestaat uit 300 m2.

Sinds september 2018 is het voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar mogelijk om buiten te slapen in een speciaal buitenbed, hiervoor kunnen ouders die dit wensen een toestemmingsformulier invullen. De buitenbedden zijn geplaatst in onze babytuin. Het buitenslapen biedt voor kinderen die het moeilijk vinden om in slaap te komen of onrustig slapen vaak een uitkomst. Kinderen slapen buiten vaak rustiger, dieper en langer.

Een prachtige ruime tuin is het ontdek- en speel domein van de kinderen. Voor de verschillende groepen zijn er verschillende hoeken ingericht. De tuin van ruim 600 m2 in ingericht met natuurlijke materialen. De locatie ligt direct gelegen aan het Sprengenpark en naast de Belastingdienst. Aan de rand van het centrum, gelegen in het bosrijke gedeelte van Apeldoorn staat het monumentale pand van Koningskind locatie Sprengenpark. De oude Kweekschool is nu ingericht voor de ontwikkeling van het kind. Kom gerust even langs voor een kop koffie!

FotoalbumOns Team

Top

Wij hebben een hardwerkend, flexibel, maar vooral ook heel gezellig team. We staan voor elkaar klaar en helpen elkaar graag. Ook kunnen we lekker met elkaar lachen. Wij zullen ons team even voor stellen:Tarief

Top

Tarief vanaf 01-01-2022

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

52 weken € 9,40 52 weken € 8,90
48 weken € 9,99 40 weken plus € 9,08
Peuterochtendgroep (40 weken) € 9,40 40 weken € 9,79
het oudste derde kind krijgt 5% korting 52 weken (daltarief wo + vr) € 8,46
40 plus wkn (daltarief) wo + vr € 8,63
40 wkn (daltarief) wo + vr € 9,30

* : In overleg kan er op deze locatie ook voorschoolse opvang geboden worden.

Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding. De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet.

De buitenschoolse opvang prijzen zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uurtarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten


52 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag;

40 plus weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,5 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,5 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag.

40 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen.   Deze uren worden separaat in rekening gebracht;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Landelijk register KDV Koningskind Apeldoorn Sprengenpark
Landelijk register BSO Koningskind Apeldoorn Sprengenpark

Samenwerkingen


Koningskind kinderopvang Sprengenpark werkt met verschillende scholen en andere organisaties samen in de omgeving.

Kws
Sprengenparkschool
St.victor
Heuvellaanschool
De Korenaar
Consultatiebureau
Wijkraad Sprengenpark

Locatie Apeldoorn Sprengenpark

Onze begeleidsters kijken gericht naar de kinderen. Daarmee zetten wij specifieke materialen in en stimuleren de interactie zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. Binnen het Kinderdagverblijf is de kind-leidster verhouding 33 kinderen, 6 begeleidsters. Binnen de Buitenschoolse opvang is het de kind-leidster verhouding, 30 kinderen 3 begeleidsters en bij de Peuterochtendgroep is de kind-leidster verhouding 14 kinderen met 2 begeleidsters.

Onze ruimtes zijn weloverwogen stijlvol ingericht.  Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. De duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren, wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer ruimte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. Het kinderdagverblijf bestaat uit 300 m2, de peutergroep uit 140 m2 en de buitenschoolse opvang bestaat uit 300 m2.

Een prachtige ruime tuin is het ontdek- en speel domein van de kinderen. Voor de verschillende groepen zijn er verschillende hoeken ingericht. De tuin van ruim 600 m2 in ingericht met natuurlijke materialen. De locatie ligt direct gelegen aan het Sprengenpark en naast de Belastingdienst. Aan de rand van het centrum, gelegen in het bosrijke gedeelte van Apeldoorn staat het monumentale pand van Koningskind locatie Sprengenpark. De oude Kweekschool is nu ingericht voor de ontwikkeling van het kind. Kom gerust even langs voor een kop koffie!

 

DutchEnglishFrenchGermanPolishTurkish