Wij ontvangen regelmatig vragen van ouders over de opvang van hun kinderen ten tijde van de noodopvang. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Ook geven wij u een aantal links naar websites waarop u meer informatie kunt vinden.

Update woensdag 1 april: Op 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor de sluiting van scholen en kinderopvang. Dit betekent dat wij tot en met dinsdag 28 april alleen noodopvang verzorgen. Ook de compensatieregeling voor de eigen bijdrage is verlengd tot en met 28 april.

In de periode tot en met 28 april vallen een aantal feestdagen. Wij hanteren onze reguliere sluitingsdagen ook voor de noodopvang:
• Op Goede Vrijdag (vrijdag 10 april) is de noodopvang geopend.
• Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) is de noodopvang gesloten.
• Op Koningsdag (maandag 27 april) is de noodopvang gesloten.
• Over de meivakantie is momenteel onvoldoende duidelijk. Zodra wij hier meer over weten, informeren wij u verder.

Veel gestelde vragen

1Wanneer kom ik in aanmerking voor noodopvang?
Ten tijde van de sluiting van de scholen en kinderopvang, verzorgen wij noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen. Ouders komen in aanmerking voor noodopvang:
  • Als beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep;
  • Als er sprake is van een eenoudergezin, waarbij de ouder werkzaam is in een cruciaal beroep;
  • Als één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en de partner niet, en het voor u echt niet mogelijk is om de opvang van uw kind(eren) thuis te organiseren.

Meer informatie over de cruciale beroepen vindt u hier.
2Moet ik mijn factuur betalen als de opvang gesloten is in verband met het coronavirus? En hoe zit dat met de noodopvang?
Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage in de kosten van de kinderopvang terug. Dit geldt voor zowel ouders die nu geen gebruik maken van de opvang als voor ouders die gebruik maken van de noodopvang. Ook de kinderopvangtoeslag loopt gewoon door. Dit betekent dat u als ouder geen kosten maakt voor de kinderopvang. De regeling geldt voor alle opvangsoorten voor de periode tussen 16 maart en 28 april en wordt zo nodig verlengd. Voorwaarde voor de compensatie is dat u uw facturen zoals altijd volledig betaalt. U krijgt uw eigen bijdrage later teruggestort. Momenteel wordt de regeling verder uitgewerkt door de instanties. Als de details beschikbaar zijn, informeren wij u hier verder over.< br/>
3Mijn kind komt normaal gesproken maar een halve dag. Is een hele dag noodopvang nu ook mogelijk?
Ja, dit is ook mogelijk. U kunt hierover contact opnemen met het locatie hoofd van de betreffende locatie.
4De BSO-noodopvang is alleen in de middag. Waarom is dat?
De scholen worden geacht de noodopvang te verzorgen tijdens de schooltijden en de kinderopvang verzorgt de BSO na schooltijd. Voor noodopvang tijdens schooltijden kunt u dus terecht bij uw basisschool.
5Mijn kind is verkouden. Mag hij of zij naar de noodopvang komen?
Een ziek kind kan niet naar de opvang komen. Voor de noodopvang geldt dat uw kind niet kan komen als deze (milde) gezondheidsklachten heeft. Hieronder verstaan we neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, licht hoesten en/of verhoging tot 38 graden. Als één gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven (ook als zij geen klachten hebben). Als een kind tijdens de opvang klachten gaat vertonen, wordt u gebeld om uw kind op te komen halen.
6Hoe worden de groepen van de noodopvang samengesteld?
Wij houden de groepen klein door een maximum van twee pedagogisch medewerkers per groep in te plannen. Dit doen wij omdat de medewerkers dan 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Op veel noodopvanglocaties hebben wij de mogelijkheid om meer of minder lokalen in gebruik te nemen. Kinderen van dezelfde groep of locatie worden zoveel mogelijk op de noodopvang ook samen in een groep geplaatst. Kleine groepen kunnen worden samengevoegd. Mocht het aantal kinderen oplopen en er een derde pedagogisch medewerker nodig is op de groep zal het kind op een andere groep of locatie worden ingeplant. Daarnaast streven wij ernaar om voor alle kinderen een bekend gezicht aanwezig te hebben. Wij hopen op uw begrip als dat onverhoopt een keer niet lukt.
7Waar kan ik meer informatie vinden over het Coronavirus en de kinderopvang?
8Regels voor brengen en halen op de noodopvang
Om de risico’s op de noodopvang zo klein mogelijk te houden, hanteren wij de volgende regels voor het halen en brengen van kinderen:
  • kinderen worden gebracht en gehaald door 1 persoon;
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • we ontvangen alleen kinderen en ouders zonder klachten;
  • houd het afscheid kort.