Kind met rugzak


Onze organisatie wil een afspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij. Een maatschappij met allerlei bijzondere mensen met hun specifieke, individuele kwaliteiten en beperkingen.

Kinderen met een indicatie voor een rugzak hebben binnen onze organisatie te maken met een zgn. Rugzakbeleid. Heeft uw kind in het reguliere basisonderwijs een rugzak-indicatie en wil het bij ons op de kinderopvang komen, dan zullen wij daar extra aandacht aan besteden en afspraken met u als ouder over maken. Tijdens het persoonlijke intakegesprek krijgt u hierover nadere informatie.

Onze kinderopvangorganisaties hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen het verlengstuk van thuis zijn, daarom benoemen wij het aandachtspunt voor het individuele kind met een rugzak.