Doorgaande OntwikkelingslijnBinnen onze kinderopvang staat de Montessori visie centraal. De pedagogische uitgangspunten van de Montessori visie sluiten aan bij het onderwijsprogramma van Montessori basisscholen. We hebben door de samenwerking met de Montessori basisscholen aan te gaan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar vorm gegeven.

Doordat de pedagogische uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de begeleidsters van de BSO en kinderdagverblijf dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van kinderdagverblijf naar school en van school naar BSO. Bovendien bevindt het kind zich in de zelfde vertrouwde omgeving.