Slider

Locatie Eerbeek

We werken met vaste begeleidsters. De begeleidsters zijn enthousiast, kundig en goed opgeleid. De begeleidsters observeren de kinderen en kijken waar de behoefte van het kind ligt als het om begeleiden gaat. De materialen en activiteiten die zij aanbieden sluiten aan bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses van het kind zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. De buitenschoolse opvang biedt plaats aan 20 kinderen.

Onze ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht en straalt een huiselijke warme sfeer uit. De materialen sluiten aan bij de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat.


Ons Team

Top

Wij hebben een hardwerkend, flexibel, maar vooral ook heel gezellig team. We staan voor elkaar klaar en helpen elkaar graag. Ook kunnen we lekker met elkaar lachen. Wij zullen ons team even voor stellen:

TeamfotoTarief

Top

Tarief vanaf 01-01-2020
Buitenschoolse opvang 
52 weken€ 8,40
52 weken kort**€ 7,21
40 plus weken€ 8,57
40 weken€ 9,24
40 weken plus kort**€ 8,44
40 weken kort**€ 9,09
52 wkn (daltarief) wo + vr€ 7,98
40 plus wkn (daltarief) wo + vr€ 8,14
40 wkn (daltarief) wo + vr€ 8,78

** : Kort betreft opvang tot 17.00 uur
In overleg kan er op deze locatie ook voorschoolse opvang geboden worden.

Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding. De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet.

De buitenschoolse opvang prijzen zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uurtarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten


52 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag;

40 plus weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,5 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,5 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag.

40 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen het kind-leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen.   Deze uren worden separaat in rekening gebracht;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Landelijk register BSO Koningskind Eerbeek

Samenwerkingen


Koningskind kinderopvang Eerbeek werkt samen met verschillende scholen in Eerbeek:
- C. van Leeuwenschool 
- O.b.s. Sprankel 
Top